Viki Miljković jedna je od mnogobrojnih ličnosti sa domaće estrade koja poštuje sva pravila propisane izolacije.

 

Viki Miljković jedna je od mnogobrojnih ličnosti sa domaće estrade koja poštuje sva pravila propisane izolacije.