Marija je prisluškivala na prozoru šta Miljana priča o Zoli i sve vreme dobacivala opaske. Podsetimo, Marija nikada nije bila za Miljaninu vezu sa Lazarom