Remek-dela primenjene umetnosti koje su kreirali Jozef Hofman, ili Koloman Mozer pod krovom bečkog „Viner verkšteta” san su svakog svetskog kolekcionara.