U pitanju je pesma "Favorito", prva na našem jeziku