Tarantino je navodno kazao kako ga je "Plen" oduševio na svaki način