Američka mornarica potvrdila je autentičnost tri video snimka snimljena sa njihovih aviona koji prikazuju neidentifikovane objekte koji lete kroz vazduh.