Crkveni odbor u Aleksandrovcu doneo je po mnogima nesvakidašnju i začuđujuću odluku da se…