Nemački car Vilhelm II tokom Prvog svetskog rata tražio je od svog generala Augusta…