Ustanovljeno je da ih je baka kupila 1967. i da imaju i sertifikat o kupovini