Nekima zmije predstavljaju najveći strah, ali ovom predatoru samo još jedan obrok