Boni Elizabet Parker i Klajd Čestnat Berou su putovali Centralnom Amerikom sa svojom bandom i pljačkali redom, od banaka, do malih prodavnica i seoskih benzinskih pumpi