Ako je Antarktik pre tzv. promene polova bio znatno severnije nego danas i ako…