Čini se kako je Zemlja premala za ambiciozne ekonomske planove Kine koja razmišlja o razvoju trgovine izvan naše planete te želi stvoriti ekonomsku zonu u cislunarnom prostoru do 2050. godine.