Zahvaljujući retkoj atmosferskoj pojavi hiljade loptica leda prekrile su plažu u Finskoj.