Ljudsko telo je savršena mašina. Tokom dana, naše telo prolazi kroz određene promene, ponekad…