Japanska učenica koja je predala prazan esej na času istorije dobila je peticu, nakon što je profesor otkrio da ga je napisala nevidljivom tintom.

 5