Dok većina pčelara gleda samo med, drugi koriste zujanje pčela u, kako kažu, lekovite svrhe. Ima i onih koji pričaju sa pčelama. Tvrde da se razumeju, da ih pčele slušaju i zato ne bodu. Baš jednog takvog pčelara posetili smo u Ljubišu, na Zlatiboru.