Nekada nismo u prilici da pitamo sagovornika sve što nas interesuje, ali on nam, ipak, mnogo toga sam kaže svojim položajem tela, gestovima i mimikom. Mi samo treba da znamo da rastumačimo te poruke.