‘Mrzio sam je, za nas je bila sramota.  Spremala je u mojoj školi hranu za učitelje i učenike. Jedan dan, majka mi je došla da me pozdravi, u razred.

 5