Astronomi su otkrili radio signal čije je poreklo teško objasniti. Jedna od hipoteza je…