Posle više od 6.700 sati teškog rata, Lego drvo je prevezeno u Japan na završnu montažu