Protiv svakog čoveka čovek se može braniti, ali protiv pohvale ostaje bespomoćan.