Poštanskj marka nastala je četrdesetih godina 19. vijeka u okviru reforme britanskog poštanskog sistema koji je do tog trenutka bio veoma haotičan i predstavljao plodno tle za korupciju i razna nedjela.