Mnoga javna mesta danas su opremljena portovima za punjenje, koji zaista pomažu kada je…