Bolnica Sahlgrenska u Geteborgu odlučila je da kod trudnica koje premaše punih 40 nedelja trudnoće, indukuje porođaje.