Svake godine kardiovaskularne, bubrežne i metaboličke bolesti, ubiju oko 20 miliona ljudi. Da bi se tome stalo na put, lekari različitih specijalnosti moraju da deluju udruženo, poruka je sa Evropskog kongresa kardiologije održanog u Parizu.