Kada je reč o sluhu, mali broj nas vodi računa o tome da nam buka oštećuje sluh koji moramo da čuvamo.