Kratak dah može biti signal Covid-19 virusa, ali i anksioznosti