Matične ćelije imaju široko primenu i kao takve se primenjuju poslednjih desetak godina prilikom