Osećaj umora i slabosti organizma često se pogrešno tumači kao posledica vrućine. Bolest je genetska, a uzorokovana je poremećenom sintezom globina