Roditelji bebe Sofije Markuljević će moći da odahnu tek kada budu skupili 2.1 milion dolara, koliko košta lek \