Za mnoge žene nema ništa prvilačnije od muškarca u uniformi.