Nije potrebno posebno travarski iskustvo da bi se na nekoj livadi, u jarku ili uz cestu prepoznao gavez (lat. Simphitum officinale, engl. COMFREI), lekovita biljka raširena, korišćena i poštovana u celoj Evropi.