Lek je imao uspeha u SAD, ali još čeka odobrenje nadležnih u Evropskoj uniji i Japanu