Kraći boravak u prirodi ima pozitivan uticaj na čoveka, bez obzira na godine starosti.