U Evropskoj uniji stupila je na snagu zabrana cigareta s mentolom, u daljem pokušaju da se mladi obeshrabre i odvrate od pušenja.