Psiholog Marija Andrijić, radi na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije i svakoga dana razgovara sa ljudima koji se susreću sa najtežim dijagnozama. Od nje se očekuje da pruži psihološku podršku pacijentima i njihovim porodicama.