Statistika je takva da će oni 3,5 puta više imati po život opasne komplikacije