Kada je reč o hirurgiji, neurohirurgija zauzima drugo mesto prema složenosti, odmah nakon kardiohirurgije.