Treća najčešća vrsta kancera kod muškaraca i žena je rak debelog creva i rektuma, poznatiji kao kolorektalni rak.