Tri decenije se bavi makrobiotikom, a četiri decenije nije bila kod doktora