Morska voda u koju se izlivaju fekalije je leglo opasnih bakterija, a koje su izvor brojnih ozbiljnih oboljenja