U rizičnu grupu pacijenata za oboljevanje od korona virusa spadaju ljudi iznad 65 godina starosti, ali i srčani i onkološki bolesnici, kao i dijabetičari